• family 190,000원 (0%▼)
 • silver 185,000원 (3%▼)
 • gold 181,000원 (5%▼)
 • black 177,000원 (7%▼)
 • vvip 171,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
[GUCCI-구찌]
692145 피렌체 1921 코튼 저지 탑
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
480,000
판매가격
190,000

상품코드
1651820372

상품 옵션
총 금액 0

20220401-i1648790098_9865_6.jpg.jpg

20220401-i1648790098_3112_3.jpg.jpg

20220401-i1648790098_4234_4.jpg.jpg

20220401-i1648790098_1165_5.jpg.jpg

20220401-i1648790098_9812_7.jpg.jpg

space_300.png

option_6274c822058f9.png

692145_XJD83_9095_001_100_0000_Light-Cotton-jersey-Gucci-Firenze-1921-tank-top.jpg

space_100.png

20220401-i1648790175_842_5.jpg.jpg

20220401-i1648790175_6512_4.jpg.jpg

20220401-i1648790175_882_1.jpg.jpg

20220401-i1648790175_8130_3.jpg.jpg

20220401-i1648790175_8226_2.jpg.jpg

20220403-i1648964546_787_3.jpg.jpg

20220403-i1648964546_3716_5.jpg.jpg

20220403-i1648964546_2703_6.jpg.jpg

20220403-i1648964546_3219_7.jpg.jpg

20220403-i1648964546_3511_2.jpg.jpg

20220403-i1648964546_4131_0.jpg.jpg

20220403-i1648964546_5990_1.jpg.jpg

20220403-i1648964546_7046_8.jpg.jpg

20220403-i1648964546_8900_4.jpg.jpg

space_300.png

20220401-i1648790098_2723_0.jpg.jpg

20220401-i1648790098_1490_2.jpg.jpg

20220401-i1648790098_142_8.jpg.jpg

space_300.png

option_6274c8877d8ea.png

20220401-i1648790098_2146_1.jpg.jpg

space_300.png

20220401-i1648790098_9865_6.jpg.jpg

20220401-i1648790098_3112_3.jpg.jpg

20220401-i1648790098_4234_4.jpg.jpg

20220401-i1648790098_1165_5.jpg.jpg

20220401-i1648790098_9812_7.jpg.jpg


 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [GUCCI-구찌]<BR>692145 피렌체 1921 코튼 저지 탑<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [GUCCI-구찌]<BR>692145 피렌체 1921 코튼 저지 탑<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>